OVERPELT (Hoofdzetel), Leopoldlaan 44, 3900 Overpelt | Erkenning 2587

Samenwerking

Rijschool Hendriks werkt samen met verschillende organisaties die subsidies voorzien voor bedrijven die hun werknemers een rij-opleiding laten volgen. De werkwijze verschilt naargelang de sector waarin het bedrijf actief is.

SFTL (Sociaal Fonds Transport en Logistiek)

Welke rijbewijzen? C en CE en basiskwalificatie vakbekwaamheid
Voor wie? Werkgevers uit de sector transport en logistiek. Enkel voor arbeiders die bij de RSZ aangegeven worden in de RSZ-categorie 083.
Werkwijze: de werkgever betaalt de volledige kost voor de opleiding. De werkgever dient de financiële tussenkomst aan te vragen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL), dat de financiële tussenkomst uitbetaalt. De aanvragen bij het SFTL moeten ten laatste 3 jaar na de laatste opleidingsdag of examendag gebeuren.
Tussenkomst:
- Max 700 euro voor rijbewijs C
- Max 950 euro voor rijbewijs CE
- Max 500 euro voor basiskwalificatie categorie C
Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Formaliteiten: het bedrijf meldt bij de inschrijving aan Rijschool Hendriks dat het behoort tot een bedrijf uit de transportsector.
Info: www.sftl.be.

EDUplus (groensector)

Welke rijbewijzen? BE - C en CE
Voor wie? Bedrijven uit de groene sector: landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132). Enkel voor arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
Werkwijze: de opleidingskosten worden gefactureerd aan het transportbedrijf. EDUplus betaalt voor elk uur opleiding (inclusief praktijkexamens) de loonkost van de werknemer integraal terug aan de werkgever. Voor opleidingen gevolgd tussen 01/06/09 en 30/06/10 is er een bijkomende financiële tussenkomst van EDUplus van 400 euro voor het rijbewijs BE of CE (en C indien er geen vakbekwaamheid nodig is) of 800 euro voor het rijbewijs C met vakbekwaamheid. Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Formaliteiten: het bedrijf moet zelf de tussenkomst aanvragen bij EDUplus.
Info: http://www.eduplus.be.

FVB (Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid)

Welke rijbewijzen? BE - C en CE
Voor wie? Bedrijven uit de bouwnijverheid (PC 124). Enkel voor arbeiders.
Tussenkomst: FVB betaalt een tussenkomst van 5 euro (inclusief BTW) per effectief opleidingsuur (theorie- of praktijkopleiding, GEEN examenbegeleiding) aan het bouwbedrijf. Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Info: www.fvbffc.be.

IPV (voedingsnijverheid)

Welke rijbewijzen? C en CE
Voor wie? Bedrijven uit de voedingsnijverheid PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden). Enkel voor werknemers (geen zelfstandigen).
Werkwijze: de factuur wordt integraal opgemaakt aan het bedrijf. IPV betaalt de opleidingskosten (excl. BTW en examenretributies) terug. Het bedrijf mag GEEN gebruik maken van de KMO-portefeuille.
Formaliteiten: het bedrijf meldt bij de inschrijving aan de rijschool dat zij behoort tot een bedrijf uit de voedingsnijverheid.
Info: www.ipv.be.

Vormelek (elektriciens)

Welke rijbewijzen? B - BE - C en CE
Werkwijze: Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een open opleiding met het Vormelek-label volgt. Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum 15,50 euro per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.
Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Formaliteiten: het bedrijf vraagt de premie ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding aan.
Info: www.vormelek-formelec.be.

EDUCAM (autosector)

Welke rijbewijzen? C en CE
Voor wie? Bedrijven uit de autosector en aanverwante: PC 112 (garage), PC 142.1 (terugwinning metalen), PC 149.2 (koetswerk), PC 149.3 (edele metalen) en 149.4 (metaalhandel).
Combinatie met de KMO-portefeuille is mogelijk.
Info: www.educam.be.

Over ons

Sinds 1965 organiseert Rijschool Hendriks opleidingen voor het behalen van een rijbewijs in de provincie Limburg en in een deel van de provincie Antwerpen.

We zijn ook lid van

federdrive 0001

transportacademy 0000

Contact

Mail: info@hendriksrijschool.be

OVERPELT (Hoofdzetel), Tel: 011/80.98.80
LOMMEL, Tel: 011/54.53.91
EKSEL,Tel: 011/80.98.80
HAMONT, Tel: 011/44.70.65
BALEN, Tel: 014/81.24.23
MEERHOUT, Tel: 014/30.86.93
Rijschool Hendriks andere vestigingen
HendriksAutorijschool
Taxi Hendriks
taxiHendriks