Algemene voorwaarden

Ik ben op de hoogte van het schoolreglement en verbind mij tot stipte naleving van dit reglement.

Lessen starten en eindigen vanaf afgesproken leslokaal. U wordt 10 min. voor tijd op de afspraakplaats verwacht.

De Rijschool kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet verkrijgen van een Voorlopig rijbewijs bij de stad of gemeente. Dit is immers afhankelijk van de persoonlijke voorgeschiedenis en kan niet gekend zijn in autorijschool.

Betalingen dienen te gebeuren voor aanvang van lessen en/of vertrek examen.
Dit kan op reknr. BE 55.4561.0934.0144 , bewijs van betaling meebrengen bij les en/of examen.

Voorschotten worden niet terugbetaald.

Bij gebreke van tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 55 euro als mede een verwijlintrest van 10% per jaar.

“Bij te laat of niet verwittigen, worden de gemaakte afspraken voor 100 % aangerekend.” (zie reglement)

Verplicht mee te brengen: 

  • Identiteitskaart (met chip)
  • De nodige attesten
  • indien reeds in het bezit: voorlopig rijbewijs of rijbewijs andere categorie