Bus

Rijbewijs D

Iedereen die met voertuig met meer dan 8 plaatsen wenst te rijden, moet in het bezit te zijn van een rijbewijs categorie D of de nieuwe subcategorie D1. Indien het voertuig meer dan 8 plaatsen maar minder dan 17 plaatsen (chauffeur niet meegerekend) heeft volstaat het rijbewijs D1.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Sinds september 2008 wordt er een onderscheidt gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik van het voertuig. Bij commercieel gebruik dient u in de meeste gevallen een attest vakbekwaamheid te bezitten.

Vakbekwaamheid is van toepassing voor alle professionele bestuurders van voor goederen- of personenvervoer over de weg bestemde voertuigen. zij moeten achteraf ook bijscholingen volgen. Er werden echter een aantal vrijstellingen voorzien:

 • Voertuigen met een maximale snelheid van 45 km/uur;
 • Voertuigen van strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer, handhaving van de openbare orde;
 • Testvoertuigen, onderhoud en herstellingen;
 • Voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of voertuigen die worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden,
 • Voertuigen (of combinaties) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Voor meer informatie kan u ons contacteren of een bezoek brengen aan de daarvoor bestemde website van de federale overheid.

Voorwaarden

Om te starten met de opleiding rijbewijs D (of D1) moet je in het bezit zijn van het autorijbewijs (Rijbewijs B). Je mag het theoretische examen afleggen van 17jaar en 9 maanden.

De minimumleeftijd voor het behalen van het bewijs van vakbekwaamheid in de categorie D is 21 jaar.

Het is echter mogelijk om reeds op 18-jarige leeftijd de vakbekwaamheid te behalen. Deze is geldig voor de uitvoering van geregeld vervoer over een traject van maximum 50 km en wordt aangeduid met de code 121. Wanneer men de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt deze beperking automatisch en valt men onder de beperking beschreven hieronder.

Vanaf de leeftijd van 20 jaar is de geldigheid van de vakbekwaamheid beperkt tot vervoer binnen de landsgrenzen. Ook deze beperking vervalt automatisch bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar en geldt er dus geen beperking meer op de geldigheid van de vakbekwaamheid.

Wanneer je jonger bent dan 24 jaar kan je enkel het rijbewijs D1 behalen of rijbewijs D met vakbekwaamheid. Indien je een volledige opleiding voor categorie D zonder vakbekwaamheid volgde kan je na je 24 verjaardag het rijbewijs laten omzetten naar categorie D zonder opnieuw lessen of examens te volgen. Je moet ook in het bezit zijn van een geldige geneeskundige schifting.

Theorie

Het theoretische examen, omvat naast de normale vragen over het verkeersreglement, ook vragen over eerste hulp bij ongevallen, defensief rijden, onderhoud van de voertuigen, enkele basisbegrippen automechanica en de reglementering op de rij- en rusttijden zoals door de EEG voorgeschreven.

Als voorbereiding op dit examen kan je aan onze rijschool een theorieopleiding (1 dag) volgen. Deze opleiding is niet verplicht.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Als voorbereiding op dit examen kan je aan onze rijschool een theorieopleiding volgen van 2 dagen voor de Code 95. Deze opleiding is niet verplicht.

Voor het rijbewijs met vakbekwaamheid zal je 3 theoretische examens moeten afleggen:

 1. Theoretisch examen bestaande uit 100 meerkeuzevragen, 50 rond het rijbewijs zelf en 50 rond de vakbekwaamheid. Om te slagen moet je minstens 80 vragen juist beantwoorden.
 2. 8 case study’s. Één case study bestaat uit de beschrijving van een situatie waarmee je als vrachtenwagenchauffeur geconfronteerd kan worden. Je krijgt vervolgens 5 meerkeuzevragen rond deze situatie. Om te slagen moet je minstens 32 op 40 halen.
 3. Een mondelinge proef waarbij je 10 vragen krijgt die door een computer worden geselecteerd. Je mag de vragen schriftelijk voorbereiden. Om te slagen moet je minstens 80 punten op 100 behalen (per vraag kan je 10 punten verdienen).
Theorie Wegcode D + boek 2024
€ 180
Theorie wegcode D + vakbekwaamheid D + Boeken 2024
€ 510

Praktijk

Zoals bij de andere praktische examens bestaat ook hier de proef uit 2 delen: manoeuvres op een afgesloten plein en een rit op de openbarge weg. Het examen duurt minstens een uur en bevat o.a. de werking van de tachograaf, bochten -en remtechniek, e.a. Al deze vaardigheden worden tijdens de opleiding aangeleerd.

 1. de manoeuvres en een rit in het verkeer. Deze proef zal minstens een uur duren en bestaan uit b.v. werking van de tachograaf, bochten -en remtechniek, ... Bij de manoeuvres dient de kandidaat praktische handelingen uit te voeren (rechte lijn achteruit, garage, laadkade);
 2. de rijproef op de openbare weg. Deze moet afgelegd worden met een vrachtwagen die minstens voor de helft geladen is.
De kandidaat moet voor het examen in het bezit zijn van een geldige geneeskundige schifting. De geldigheidsduur van het attest zal op het rijbewijs vermeld worden.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Voor het rijbewijs met vakwaamheid komt er naast de manoeuvres op het plein en de rit op de openbare weg nog een proef basiskwalificatie bij. Deze proef toetst je kennis rond de basiskwalificatie en bestaat uit een  een scenario waarbij wordt nagegaan of je bepaalde kwalificaties in verband met ladingzekering, voorkomen criminaliteit, invullen vrachtbrief en schadeformulier, … beheerst. Al deze vaardigheden worden tijdens de opleidingen met vakbekwaamheid aangeleerd.

Pakket prijzen zijn inclusief eenmalige dossierkosten van € 35.
Pakket prijzen zijn inclusief examenkosten te Bree.

Praktijk Rijbewijs D met vakbekwaamheid 2024
€ 3.005,50
 • Commercieel gebruik
 • Incl. examen met de rijschool

Nascholing vakbekwaamheid

Alle chauffeurs moeten zich permament bijscholen om hun vakbekwaamheid te behouden. De wetgever verplicht elk jaar een dag nascholing bij een daartoe erkend opleidingscentrum. Per gevolgde dag nascholing krijg je 7 kredietpunten toegekend. Om je vakbekwaamheid met vijf jaar te verlengen moet attesten voor 35 kredietpunten kunnen voorleggen die je in de voorbije vijf jaar hebt behaald. De vervaldatum wordt op je rijbewijs vermeld.

Voor deze bijscholingen werken wij samen binnen de Transport Academy.