Vrachtwagen

Rijbewijs C

Iedereen die met een voertuig van meer dan 3.500 kg MTM wenst te rijden, moet in het bezit te zijn van een rijbewijs geldig voor categorie C of van de nieuwe subcategorie C1. Met het rijbewijs C1 mag men een voertuig besturen waarvan de MTM meer dan 3.500 kg maar minder dan 7.500 kg is.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Sinds 10 september 2009 wordt er een onderscheidt gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel gebruik van de vrachtwagen. Bij commercieel gebruik dient u in de meeste gevallen een attest vakbekwaamheid te bezitten. Niet iedereen moet het rijbewijs C met vakbekwaamheid behalen.

Vakbekwaamheid is van toepassing voor alle professionele bestuurders van voor goederen- of personenvervoer over de weg bestemde voertuigen. zij moeten achteraf ook bijscholingen volgen. Er werden echter een aantal vrijstellingen voorzien:

 • Voertuigen met een maximale snelheid van 45 km/uur;
 • Voertuigen van strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer, handhaving van de openbare orde;
 • Testvoertuigen, onderhoud en herstellingen;
 • Voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of voertuigen die worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden,
 • Voertuigen (of combinaties) die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Voor meer informatie kan u ons contacteren of een bezoek brengen aan de daarvoor bestemde website van de federale overheid.

Voorwaarden

Om te starten met de opleiding rijbewijs C (of C1) moet je in het bezit zijn van het autorijbewijs (Rijbewijs B). Je mag het theoretische en praktische examens afleggen vanaf 18 jaar. Wanneer je jonger bent dan 21 jaar kan je enkel het rijbewijs C1 behalen of rijbewijs C met vakbekwaamheid. Indien je een volledige opleiding voor categorie C zonder vakbekwaamheid volgde kan je na je 21 verjaardag het rijbewijs laten omzetten naar categorie C zonder opnieuw lessen of examens te volgen. Je moet ook in het bezit zijn van een geldige geneeskundige schifting.

Theorie

Het theoretische examen, omvat naast de normale vragen over het verkeersreglement, ook vragen over eerste hulp bij ongevallen, defensief rijden, onderhoud van de voertuigen, enkele basisbegrippen automechanica en de reglementering op de rij- en rusttijden zoals door de EEG voorgeschreven.

Als voorbereiding op dit examen kan je aan onze rijschool een theorieopleiding (1 dag) volgen. Deze opleiding is niet verplicht.

Het theorie examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet je minstens 42 vragen juist beantwoorden.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Als voorbereiding op dit examen kan je aan onze rijschool een theorieopleiding volgen van 2 dagen voor de Code 95. Deze opleiding is niet verplicht.

Voor het rijbewijs met vakbekwaamheid zal je 3 theoretische examens moeten afleggen:

 1. Theoretisch examen bestaande uit 100 meerkeuzevragen, 50 rond het rijbewijs zelf en 50 rond de vakbekwaamheid. Om te slagen moet je minstens 80 vragen juist beantwoorden.
 2. 8 case study’s. Één case study bestaat uit de beschrijving van een situatie waarmee je als vrachtenwagenchauffeur geconfronteerd kan worden. Je krijgt vervolgens 5 meerkeuzevragen rond deze situatie. Om te slagen moet je minstens 32 op 40 halen.
 3. Een mondelinge proef waarbij je 10 vragen krijgt die door een computer worden geselecteerd. Je mag de vragen schriftelijk voorbereiden. Om te slagen moet je minstens 80 punten op 100 behalen (per vraag kan je 10 punten verdienen).

Let op: Bij te weinig inschrijvingen zijn wij genoodzaakt om de les te annuleren.

Theorie wegcode C + vakbekwaamheid C + Boeken 2024
€ 510

Praktijk

Zoals bij de andere praktische examens bestaat ook hier de proef uit 2 delen: manoeuvres op een afgesloten plein en een rit op de openbarge weg. Het examen duurt minstens een uur en bevat o.a. de werking van de tachograaf, bochten -en remtechniek, e.a. Al deze vaardigheden worden tijdens de opleiding aangeleerd.

 1. de manoeuvres en een rit in het verkeer. Deze proef zal minstens een uur duren en bestaan uit b.v. werking van de tachograaf, bochten -en remtechniek,... Bij de manoeuvres dient de kandidaat praktische handelingen uit te voeren (rechte lijn achteruit, garage, laadkade);
 2. de rijproef op de openbare weg. Deze moet afgelegd worden met een vrachtwagen die minstens voor de helft geladen is.
De kandidaat moet voor het examen in het bezit zijn van een geldige geneeskundige schifting. De geldigheidsduur van het attest zal op het rijbewijs vermeld worden.

Vakbekwaamheid (Code 95)

Voor het rijbewijs met vakwaamheid komt er naast de manoeuvres op het plein en de rit op de openbare weg nog een proef basiskwalificatie bij. Deze proef toetst je kennis rond de basiskwalificatie en bestaat uit een scenario waarbij wordt nagegaan of je bepaalde kwalificaties in verband met ladingzekering, voorkomen criminaliteit, invullen vrachtbrief en schadeformulier, … beheerst. Al deze vaardigheden worden tijdens de opleidingen met vakbekwaamheid aangeleerd.

Pakket prijzen zijn inclusief eenmalige dossierkosten van € 35.
Pakket prijzen zijn inclusief examenkosten te Bree.

Praktijk Rijbewijs C zonder vakbekwaamheid 2024
€ 1.882,50
 • Niet commercieel gebruik
 • incl. praktijkexamen met de rijschool
Praktijk Rijbewijs C met vakbekwaamheid 2024
€ 2.733
 • Commercieel gebruik
 • incl. praktijkexamen met de rijschool

Nascholing vakbekwaamheid

Alle chauffeurs moeten zich permament bijscholen om hun vakbekwaamheid te behouden. De wetgever verplicht elk jaar een dag nascholing bij een daartoe erkend opleidingscentrum. Per gevolgde dag nascholing krijg je 7 kredietpunten toegekend. Om je vakbekwaamheid met vijf jaar te verlengen moet attesten voor 35 kredietpunten kunnen voorleggen die je in de voorbije vijf jaar hebt behaald. De vervaldatum wordt op je rijbewijs vermeld.

Voor deze bijscholingen werken wij samen binnen de Transport Academy.