Terugkommoment

Voor nieuwe bestuurders

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur voor beginnende bestuurders. De opleiding bestaat uit een introductie, een praktijkoefening en een groepsgesprek. De opleiding gaat door in groepen van 6 tot 18 personen. Je ontvangt een oproepingsbrief van de Vlaamse overheid om aan het terugkommoment deel te nemen.
 

Onderaan deze pagina kan je je inschrijven voor het terugkommoment. We voorzien iedere week 1 of 2 sessies op verschillende dagen en tijdstippen, er is zeker een moment dat in je agenda past en binnen de opgelegde termijn is om het terugkommoment te volgen!

Kalender 2024

Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om het terugkommoment op tijd te volgen.  Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Die brief is een extra dienstverlening. Ook als u door bv. problemen met de post geen brief ontvangt, bent u verplicht om het terugkommoment te volgen.

Voorwaarden

Het terugkommoment is een verplichte opleiding voor nieuwe bestuurders die hun (laatste) voorlopig rijbewijs hebben afgehaald (bij een Vlaamse gemeente) na 1 oktober 2017. Het terugkommoment moet gevolgd worden 6-9 maanden na afgifte van het definitief rijbewijs. U kan uw termijn om het terugkommoment te volgen terugvinden op Mijn Burgerprofiel, tabblad Mobiliteit.

Voor wie?

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, moet u deelnemen aan het terugkommoment:

  • u hebt vanaf 1 oktober 2017 of later uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld, OF u hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd voor 1 oktober 2017 en omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden of model 12.
  • uw voorlopig en definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente
  • u woont na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen.

U moet niet deelnemen aan het terugkommoment als u niet meer in Vlaanderen gedomicilieerd bent (niet meer in een Vlaamse gemeente ingeschreven bent) in de periode waarbinnen u het terugkommoment moet volgen.

Terugkommoment

Het terugkommoment bestaat uit 3 delen:

  1. Een kennismaking (30’)
  2. Praktijkoefeningen op een afgesloten terrein (120’)
  3. Een groepsgesprek over verkeersattitude (90’)

De praktijkoefeningen focussen op risicoherkenning. Op ons afgesloten terrein leer je hoe je stopafstand wordt beïnvloed door je snelheid en ervaar je m.b.v. een 'alcoholbril' hoe rijden onder invloed de vaardigheden beïnvloedt. Je zal ook ervaren hoe afleidingen tijdens het rijden invloed hebben op je vaardigheden en het vermogen om te reageren op onvoorziene situaties.
Onze voertuigen zijn voorzien van een automaat.

Tijdens het afsluitend groepsgesprek bespreken jullie de ervaringen die in de praktijksessie werden opgedaan met de instructeurs en medekandidaten. Ook de ervaring die je als nieuwe bestuurder hebt opgedaan tijdens de eerste  maanden van je 'rijcarrière' worden besproken. Het groepgesprek gaat over verschillende aspecten van het autorijden zoals de risico's van alcohol of druggebruik achter het stuur, de sociale druk van o.a. passagiers, vermoeidheid, smartphonegebruik tijdens het rijden en andere.

Een wijziging of annulatie van deelname aan het terugkommoment dient ten laatste 3 werkdagen voor aanvang te gebeuren.
Bij ziekte kan jouw afspraak kosteloos verplaats worden als je op voorhand verwittigt (met telefoon/mail) dat je afwezig zal zijn wegens ziekte en nadien tijdig (binnen 24h) een ziektebriefje binnenbrengt.

Binnen de eerste termijn waarin u het terugkommoment moet volgen, kunt u omwille van ziekte, vrijheidsbeneming, studie- en beroepsredenen in het buitenland uitstel vragen. Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/terugkommoment. Er kan geen uitstel meer aangevraagd worden als uw eerste termijn verstreken is.

 

Terugkommoment Voor nieuwe bestuurders 2024
€ 122
  • Kennismaking
  • Praktijkoefeningen
  • Groepsgesprek